Δήλωση Συμμετοχής


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:
ΔΕΘ-HELEXPO, κα Θ.Κανακίδου, τηλ 2310 291213, congresses@helexpo.gr
OTS, κα Χρ. Ηπειρώτη, τηλ 2310 590121 φαξ 2310 518757, cipiroti@ots.gr, sales@ots.gr
Polis Helexpo - Creative Cities
Εγνατία 154, 54636, Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνη Έκθεσης: Σέβη Καφφά
OTS A.E.- Creative Cities
Μοναστηρίου 125, 54627, Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνη Έκθεσης: Χριστίνα Ηπειρώτη
+30 2310 291201
+30 2310 291142
+30 2310 590121
+30 2310 291692
+30 2310 518757
επιστροφή