Δραστηριότητες

Για πρώτη φορά φέτος η OTS, στο πλαίσιο της POLIS, της μοναδικής έκθεσης Φορέων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και  Δημόσιου Τομέα, συνδιοργανώνει το 1ο Συνέδριο με τίτλο  “Δημιουργικές Πόλεις – Συνδυάζοντας την Καινοτομία με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη”.  Οι Πόλεις χρειάζονται Έξυπνες Λύσεις για να ανταπεξέλθουν στη ραγδαία ανάπτυξή τους.

Μια σειρά από προκλήσεις σε διάφορους τομείς, όπως η "Διαχείριση της Ενέργειας, των Υδάτινων Πόρων, των Απορριμμάτων και των Συγκοινωνιών, μπορούν να αντιμετωπισθούν με καινοτόμες δράσεις, αξιοποιώντας την τεχνολογία. Παράλληλα, οι Πόλεις μπορούν να αποτελέσουν το βασικό ρόλο της Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης με την εφαρμογή νέων μοντέλων διακυβέρνησης, προσφέροντας δυνατότητες δικτύωσης και συνεργατικότητας μεταξύ των Φορέων, των Ομάδων Πολιτών και των Επιχειρήσεων.

Το 1ο Συνέδριο για τις "Δημιουργικές Πόλεις”, στοχεύει στην ανάδειξη καλών πρακτικών,  προκειμένου να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για όλους μας, καθώς επίσης να αναδείξει ότι οι λύσεις δεν αρκεί να είναι έξυπνες, θα πρέπει να είναι και πράσινες. Επίσης φιλοδοξεί να φωτίσει μια νέα οικονομία που δημιουργείται και βασίζεται στην Νεανική Επιχειρηματικότητα.

Βασικό συστατικό της είναι η καινοτομία και στο επίκεντρο της βρίσκεται η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη.  Μεγάλος αριθμός νέων επιχειρηματιών αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και το internet, αναπτύσσουν προϊόντα και λύσεις για την Πόλη του αύριο.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

Παρασκευή 22/11/2013

Α' ενότητα: “Καλές Πρακτικές”

Β' ενότητα: “Οι Έξυ̟πνες Πόλεις ̟ πρέπει να είναι Πράσινες”

 

Σάββατο 23/11/2013

Γ' ενότητα: “Χρηματοδοτήσεις”

Δ' ενότητα: “Οι έξυπνες Πόλεις χρειάζονται έξυπνες Ιδέες

 

 

με τη συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης, του Δημόσιου Τομέα

και των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων

 

Δείτε το έντυπο παρουσίασης.

Δείτε το έντυπο δήλωσης συμμετοχής στην έκθεση.

Δείτε την κάτοψη του περιπτέρου.

 

επιστροφή