Οι έξυπνες πόλεις χρειάζονται έξυπνες ιδέες

    Η Τεχνολογία στην υπηρεσία του Πολίτη.

   Παρουσιάζονται εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί με σκοπό τη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Πολιτών και προάγουν τη Συνεργατικότητα και την Επικοινωνία. Νέες ιδέες, καινοτότομες πλατφόρμες για τη βελτίωση της καθημερινότητας του Πολίτη.

επιστροφή