Οι έξυπνες πόλεις πρέπει να είναι πράσινες

    Η Πόλη του Αύριο είναι «Πράσινη», Ενεργειακά Φιλική, με Περιβαλλοντική Συνείδηση. Φροντίζει να παρέχει στους Πολίτες της ποιοτικές συνθήκες ζωής μέσω των δομών της.

Ενεργειακές Υποδομές, Βιώσιμη Μετακίνηση, Συστήματα Παρακολούθησης Ενεργειακού Αποτυπώματος, τα χαρακτηριστικά της «Πράσινης Ευφυούς Πόλης» καθώς και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον παρουσιάζονται σε αυτή την Ενότητα.

επιστροφή