Καλές Πρακτικές

Οι Σύγχρονες Πόλεις οφείλουν να ξεφύγουν από τη στενή έννοια του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής. Στόχος τους, όχι απλά η εξυπηρέτηση των Πολιτών αλλά η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών τους.

Η Πόλη του Αύριο είναι βιώσιμη και χαράσσει πορεία ανάπτυξης με εφόδια την Τεχνολογία και διοικητικά εργαλεία όπως το Place Marketing και το City Branding.

Ελληνικές Πόλεις –Πρότυπα που έχουν χαράξει πορεία ανάπτυξης εφαρμόζοντας καινοτόμες στρατηγικές αναδεικνύονται καθώς και επιχειρηματικά μοντέλα και διοικητικά εργαλεία παρουσιάζονται, ώστε να δοθεί η τεχνογνωσία και η σωστή κατεύθυνση στους ενδιαφερόμενους.

επιστροφή