Συνέδριο

Συνέδριο

Το συνέδριο «Δημιουργικές Πόλεις» είναι ένα μοναδικό γεγονός όπου στοχεύει στην παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών και  μεθόδων για το καλύτερο μέλλον των αστικών κοινοτήτων. Προσφέρεται μια μοναδική ευκαιρία να έρθουν σε επαφή βασικοί φορείς λήψης αποφάσεων με επιρροή, για την έξυπνη ανάπτυξη των πόλεων.

 Καλές πρακτικές, Πράσινες Ιδέες, Χρηματοδοτικές προτάσεις και έξυπνες Ιδέες αποτελούν τις ενότητες που είναι χωρισμένο το συνέδριο αυτό. Η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών είναι ένας από τους στόχους της εκδήλωσης αυτής αλλά και παρουσίαση των βημάτων προς την δημιουργία ευχάριστων, λειτουργικών και βιώσιμων  προς τους πολίτες Πόλεων.

επιστροφή